kulturhus

«Alf van der Hagen kan jo ikke være overalt hele tiden.»
«Det mest offensive forslaget var å bygge ned landets viktigste institusjon for filmkunst.»