kulturhistorie

«Både arkeologer og filologer blir dessverre ofte sett på som en pest og en plage.»