kulturhistorie

«Det sosiale samspillet var mer nyansert enn det Rasmussen synes å tro.»
Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.
«Instituttet har fått sterk støtte og anerkjennelse for sitt arbeid.»