kulturdepartementet

«Fronth-Nygren bommer i sitt forsøk på å undergrave kildene for vårt arbeid.»
Vi har ingen forventning om at fremtidsstudien skal gi oss fasiten på hvordan fremtidens kulturkonsum og kulturbrukere ser ut.
«Dette er en gyllen anledning for norske kunstnere til å ta tilbake retorikken fra Helleland.»