kulturdepartementet

«Fronth-Nygren bommer i sitt forsøk på å undergrave kildene for vårt arbeid.»
Vi har ingen forventning om at fremtidsstudien skal gi oss fasiten på hvordan fremtidens kulturkonsum og kulturbrukere ser ut.