kultur

Jeg anbefaler inFuture å ta en tur på et medlemsmøte i en kunstnerorganisasjon.
Tross alle gode, tidvis livsomveltende eksempler: Vi vet ikke om ordningen fungerer etter planen.
«Den viktige jobben er å engasjere kulturinteresserte med nye formater.»
«Dette er en gyllen anledning for norske kunstnere til å ta tilbake retorikken fra Helleland.»