kultur

De færreste mener at kvinner kun kan forstå seg selv og sin fortid gjennom andre kvinner.
Nå handler det ikke om strid mellom målformer og ordformer, men om selve det norske språkets fremtid i en globalisert verden.
«Det er prinsippene om armlengde og maktspredning debatten primært bør handle om.»
«Vår metode er forskningsbasert.»
«Kulturens møte med publikum handler om mer enn antall besøk.»