kritisk raseteori

«Hegemonisk kunnskap er en sosial konstruksjon som er dypt forankret i makt og privilegiestrukturer.»