kritikk

«Det er mediemangfold som sikrer pluralisme og ytringsfrihet.»
«Man leser de anerkjennende ordene med følelsen av at det hefter et 'men' ved dem.»
«Plutselig fikk begrepet reaksjonær helt nytt innhold for meg.»
«Selv den mest suverene smaksdommer har godt av innvendinger og korrigeringer.»