Kristin Fridtun

«Personer kan selvfølgelig være både cis og trans selv om de er ukomfortable med kjønnsroller.»