kristin clemet

Friedmans innsikter faller ikke inn under noen «nyliberal» doktrine.
Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
«Det blir merkelig når Kristin Clemet hevder at det stilles i overkant høye krav til bedrifter som investerer i fattige land.»
«Hems store poeng er at forfatteren har vært i lomma på departementet.»
«Prøvene hjelper lærere, rektorer og myndigheter til å skape en best mulig skole for elevene.»
«Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.»
«Motsetningen mellom staten og individ trenger ikke være så absolutt som Clemet antyder.»