Annonse

kristin clemet

kristin clemet

«Det blir merkelig når Kristin Clemet hevder at det stilles i overkant høye krav til bedrifter som investerer i fattige land.»
«Hems store poeng er at forfatteren har vært i lomma på departementet.»
«Prøvene hjelper lærere, rektorer og myndigheter til å skape en best mulig skole for elevene.»
«Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.»
«Motsetningen mellom staten og individ trenger ikke være så absolutt som Clemet antyder.»
«Hvilket annet økonomisk system kunne fungert bedre?»
«Vi trenger et helse-og omsorgsvesen som skaper helhetlige og smidige løsninger.»
«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»
«La markedet levere der det fungerer.»
«Ikke alle tjenesteytelser kan sammenlignes med billige bokhyller.»