Annonse

kristin clemet

kristin clemet

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
«Det blir merkelig når Kristin Clemet hevder at det stilles i overkant høye krav til bedrifter som investerer i fattige land.»
«Hems store poeng er at forfatteren har vært i lomma på departementet.»
«Prøvene hjelper lærere, rektorer og myndigheter til å skape en best mulig skole for elevene.»
«Vi har fortsatt universelle velferdsordninger i Norge.»
«Motsetningen mellom staten og individ trenger ikke være så absolutt som Clemet antyder.»
«Hvilket annet økonomisk system kunne fungert bedre?»
«Vi trenger et helse-og omsorgsvesen som skaper helhetlige og smidige løsninger.»
«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»