Kristian Gundersen

Vi vet at forskningsmiljøer kan bli servile tjenere av dem som sitter med penger, makt og innflytelse.
«Å skylde på pasienten, eventuelt moren, er en gammel, men overhodet ikke god tradisjon.»
«Dette er en diskusjonsstil jeg ikke ønsker å ta del i.»
«Dessverre er utlysningen preget av at man ikke har tenkt så mye på forskere.»
«Pasienten kjenner faktisk varmen!»
«Debatten om åpen publisering er unødvendig polarisert.»
«Det er tåkelegging å snakke om at det finnes flere vitenskaper.»