Kristian Bjørkdahl

«Problemet er uansett ikke Latours prosa, men Witoszeks lite velvillige lesning av den.»