Annonse

kristendom

kristendom

Vi er mange som ikke er «gudløse», enten vi er sosialdemokrater eller ikke.
«Så siter meg gjerne igjen, men gjør det riktig neste gang.»
Altså: livssynsnøytral stat – mangfoldig samfunn!