kristendom

«Kommentatoren har falt i motsatt grøft.»
Vi er mange som ikke er «gudløse», enten vi er sosialdemokrater eller ikke.
«Så siter meg gjerne igjen, men gjør det riktig neste gang.»