Annonse

kristendom

kristendom

«Så siter meg gjerne igjen, men gjør det riktig neste gang.»
Altså: livssynsnøytral stat – mangfoldig samfunn!
«Det ble etter hvert en ganske fagkritisk avhandling.»