krig

Stortingets rolle er ikke å fungere som en internasjonal domstol med folkerettslig spisskompetanse.