Kompetansemål

Selv om læreplanen «gjør sitt» på det formelle nivået, må det spørres i hvilken grad det ligger til rette for iverksetting ute i virkeligheten.