Knut Arild Hareide

Selv om argumentet er upedagogisk, er det kanskje taktisk.
«Den som opererer med et absolutt menneskeverd må logisk sett være imot at gruppen av mennesker man kan ta livet av utvides.»
«Å tillate aktiv dødshjelp er en styrkning av menneskeverdet.»