Knut Arild Hareide

«Kommentatoren har falt i motsatt grøft.»