Annonse

klimapolitikk

klimapolitikk

«Det er en slående mangel i klimaloven at kvotepliktige utslipp ikke er underlagt rapporteringsrutiner.»