Annonse

klimakrise

klimakrise

«Vi trenger nyere visjoner enn utopiene til Næss, Dammann og Vetlesen.»
«Det Risan anfører vil følge etter kapitalismens fall, er nøyaktig det den per i dag bidrar til å skape og forsterke.»
«Å messe ensidig om kriser og undergang er ingen god strategi.»