klimaendringer

«Skal vi ha snø i Norge? Vi må tenke over hva som er viktig for folk.»
«Det bærer mot nye dubiøse vær-rekorder, som både vi og de burde skjermes mot.»