Annonse

klima

klima

«Poenget er ikke å gi folk dårlig samvittighet, men gjennom lettfattelig informasjon skape en klimabevissthet.»
Mitt forslag er å omfavne kapitalismen heller enn å svartmale den.