Annonse

klima

klima

«Vi ønsker oss en forskningsformidling som konsulterer forskningen når det gjelder hvordan informasjon bør formidles.»
«Vi får dermed ingen moderne happy ending som kan måle seg med Marx’ oppbyggelige scenario.»
Det vil si at årsskiftet 2023/24 er det tidligste et anlegg vil være operativt.
«Dette blindsporet følger både de gule vestene og den norske venstresiden.»
«Forteljinga handlar om at vi har behov for å høyre til eit fellesskap og bidra med noko meiningsfullt.»