Annonse

klima

Tyskland vil antagelig trenge temmelig mye gass fra Barentshavet.