Annonse

klima

klima

«Er kjæresten min sitt etiske standpunkt så langt fra mitt eget at vi vil bruke tiden vår på å endre hverandre, eller bør vi slå opp?»
«Klimaflyktninger er en direkte følge av vestlige staters klimautslipp.»
«Det meste av det vi holder kjært er truet den dagen det ikke lenger blir lønnsomt å utvinne fossil energi.»