klasseskiller

En mer rettferdig fordeling av kapital? Det er en selvmotsigelse.
«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»