Annonse

klasser

klasser

En mer rettferdig fordeling av kapital? Det er en selvmotsigelse.