Kjøtt

«Er kjæresten min sitt etiske standpunkt så langt fra mitt eget at vi vil bruke tiden vår på å endre hverandre, eller bør vi slå opp?»
«Poenget er ikke å gi folk dårlig samvittighet, men gjennom lettfattelig informasjon skape en klimabevissthet.»