Kjønnsskifte

Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.