Kjønnsliv

«Så siter meg gjerne igjen, men gjør det riktig neste gang.»