Annonse

kjønnsgap

kjønnsgap

«Man kan designe en skole som har hjerneutvikling som høyeste prioritet.»