kjønnsdiskriminerende

En barnefar gikk og trillet på en «hun – foreløpig, men det blir selvfølgelig opp til henne selv!»