kjønn

En barnefar gikk og trillet på en «hun – foreløpig, men det blir selvfølgelig opp til henne selv!»
«‘Gruppevoldtekt’ er ikke et utelukkende norsk fenomen på grunn av at vi har et norsk ord for det.»