Annonse

kjønn

«Menn flest benytter seg ikke av kroppskortet i samtaler med kvinner, men det er alltid til stede som en potensiell mulighet.»
En barnefar gikk og trillet på en «hun – foreløpig, men det blir selvfølgelig opp til henne selv!»