Annonse

kjønn

kjønn

«Er han forberedt på den nådeløse konkurransen, den harde og lite fintfølende tilværelsen?»
For å endre folks oppfatning om hva en mann er, trenger vi at flere menn benytter kvinnelige uttrykk.