Kjersti Thorbjørnsrud

«Vi kan være enige om at det eksisterer noen kunnskapshull, men hullet er nok mindre enn det som antydes.»