Kjell Roland

«Det blir merkelig når Kristin Clemet hevder at det stilles i overkant høye krav til bedrifter som investerer i fattige land.»