KI

«Menneskene er fortsatt en viktig brikke i spillet. Og dette kompliserer bildet.»