Ketil Slagstad

«Dette er en diskusjonsstil jeg ikke ønsker å ta del i.»
«Det er lett å ønske seg et samfunn med plass til alle, svært mange erfarer dessverre at det er en umulighet.»
«I Morgenbladet anklager John Ludvig Larsen oss for nostalgi. Mon det.»