kartleggingsprøver

«Det er en kartleggingsfaglig skandale at Carlstens leseprøve har fått råde grunnen.»
«Stemmer det ikke også for ministere, at «individet er svakt, men arten er sterk»?»