Karl Ove Knausgård

«Det er et stykke rendyrket «virkelighetslitteratur» fra redaktørens egen hånd.»
Solveig-koblingen er ikke påtrengende. Derimot åpner teksten på usedvanlig blekt vis.