karikaturer

«Ali Esbati er ikke utsatt for mobbing, men for noe som ligner.»
«Det er feil at Morgenbladet ikke publiserte karikaturtegninger.»