kapitalisme

«Vi trenger sterk vekst i produksjon av protein fra havet.»