Kalle Moene

«Det er bare rimelig at denne inntekten deles på alle, for alle har vært med å skape den.»