Annonse

juss

juss

«Når skal jeg ha tid til å skrive søknader til Forskningsrådet eller ha åpen dør for 3000 studenter?»
Oppriktig talt. Dette er alvor.
«Krenkelsesparagrafene undergraver ytringsfriheten.»
Det er kun personer med dobbelt statsborgerskap som kan fradømmes sitt norske statsborgerskap.
«Vurderingen av om en person er utilregnelig, er dypest sett en moralsk vurdering.»
«Lovproposisjonen har ikke presentert et bedre forslag enn det som vi har i dag.»