Annonse

journalistikk

journalistikk

Simensen faller for eget grep når han i sitt tilsvar forsøker seg på å påpeke faktafeil og sitatfeil i kronikken vår.