jordbruk

«Ideene om «den noble ville» og «det opprinnelig velstående samfunn» holder ikke vann.»
«Det er avgift på soya til dyrefôr.»