jon haarberg

«Det er nå en gang slik at litterære verk forandrer seg over tid som følge av at publikum forandrer seg.»
«Det er noe dypt reaksjonært over det å skulle sette litteraturen inn i et folkesjelsprosjekt.»