Annonse

Johnny Caspersen

Johnny Caspersen

«– Du er en av Norges 9800 gjenværende heltidsfiskere. I 2013 eksporterte Norge sjømat for rundt 60 milliarder kroner. Synes du at dere på grasrota i fiskerinæringen får anerkjennelse…»