John Berger

Spektakulære opplysninger som at kommunisten Berger som 29-åring giftet seg med en tyve år eldre aristokrat.