Johan Dragvoll

«Boken er en interessant kilde til bedret forståelse av spørsmål som er sentrale for arbeidet i domstolene.»