Jan Reinert Karlsen

«Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser er støy.»