Jan Ove Ekeberg

Med Kulturdepartementets beslutning kan det se ut til at vi i statens øyne har fått to likestilte forfatterforeninger.